Vattenburen Golvvärme


Vattenburen golvvärme

Vi installerar vattenburen golvvärme i betong eller träbjälklag i badrum eller hela fastigheter.
installation vattenburen golvvärme Sundsvall TimråGolvvärme ger komfort! Med ett golvvärmesystem är man alltid var och fötterna. Golvvärmesystem utförs på olika vis beroende på vilka förutsättningar som råder. Vid nybyggnation är det vanligast att slangen läggs i betongplattan innan gjutning. På senare tid har även systemskivor av isolering använts för att uppnå en snabbare reglering av temperaturen. I träbjälklag lägger man normalt på tre olika vis, i glespanel, i golvvärmekassett eller i spårad spånskiva. Till sitt golvvärmesystem kopplar man ett styrsystem som styr pump, panna och sist men inte minst temperaturen i rummen/golven.

Vårt marknadsområde är från Stockholm i söder till Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik i norr samt till norska gränsen i väster.