Stambyte


Stambyten och stamrenoveringar

stambyte stambyten stamrenovering renovering stammar Sundsvall TimråStambyten och stamrenoveringar är omfattande arbeten där planering och erfarenhet är avgörande för ett lyckat resultat. Vi har erfarenhet av samarbeten med bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare och planerar och genomför projektet så att störningen för de boende blir så milda som möjligt.

Ett stambyte innebär att man byter ut rören som leder varmvatten, kallvatten och spillvatten. I vissa fall kan man i samband med ett stambyte passa på att renovera våtrummet. Detta eftersom stambytet ändå kräver att man bryter fuktspärren för att komma åt rören som befinner sig bakom väggar och golv. Dessutom kan en renovering av badrummet vara fördelaktigt genom att nya kranar och toaletter kan minska vattenförbrukningen.

Ofta innebär stamrenovering påfrestande störningar eftersom de boende nästan alltid behöver evakueras och under tiden renoveringen sker bo i tillfälliga lägenheter. Vi jobbar aktivt med att effektivisera processen för att påverka deras vardag så lite som möjligt. Med god planering, kommunikation och erfaren personal skapar vi goda förutsättningar för att tillfredsställa alla inblandade.

Att byta ut gamla rör innan olyckor sker lönar sig i längden. Man brukar säga att rör har en relativt lång livslängd men i takt med åren ökar riskerna att de går sönder. I äldre anläggningar kan man börja uppleva problem som stopp i avloppet, fördröjningar innan man får varmvatten i kranen och att vattentrycket försämras.

Kontakta oss när det gäller stambyten och stamrenoveringar

Vårt marknadsområde är från Stockholm i söder till Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik i norr samt till norska gränsen i väster.