Renovering badrum


Badrumsrenovering och våtrumsrenovering

renovering badrum badrumsrenovering Sundsvall Timrå

Alla arbeten som utförs av en person med f-skattesedel och som inbegriper badrumsrenovering eller inredning av badrum är rot-avdragsgilla.

Badrumsrenovering, allt från rivning till färdigt badrum. Byte av stammar, värmesystem och rörstråk.

Du kan även anlita oss vid er badrumsrenovering, för vi är företag med tillräckliga resurser för att genomföra projektet snabbt och med hög kvalitet.
En badrumsrenovering är en ganska stor investering för de allra flesta, och för många kan det också upplevas som det mest komplicerade området vid en renovering eller nybyggnation. Felaktigt utförda jobb kan bli oerhört kostsamma. Ingrepp i Våtrum har därför av naturliga skäl ett omfattande regelverk att luta sig mot för att garantera konsumenter en långsiktigt trygg lösning, så anlita någon med erfarenhet för din badrumsrenovering.

Vårt marknadsområde är från Stockholm i söder till Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik i norr samt till norska gränsen i väster.